SPARADE BOSTÄDER 0 Tel 08-55 11 57 97
EnglishSpanishSwedish

Funderar du på att sälja bostad i Spanien?

Puerto Banus

Svenska Mäklargruppen har direkt kontakt med nordbor som letar efter en bostad i solen.

Vi marknadsför din bostad på vår hemsida och på ledande bostadsportaler för att nå så många spekulanter som möjligt. När vi börjar marknadsföra din bostad ger vi våra kunder löpande individuella bostadsförslag som passar deras önskemål – såväl genom utskick som med telefonsamtal. Med andra ord så har vi tillgång till de kanaler som flertalet spekulanter idag använder när de söker bostad i Spanien.

1. Dokumentation

Våra ledord är kvalité och kompetens vilket innebär att vi vill ge bästa möjliga resultat för både köpare och säljare utan några obehagliga överraskningar. En viktig uppgift för mäklaren är att kunna ge en rättvisande beskrivning av bostaden – när vi har korrekt information om din bostad kan vi göra ett bra arbete. När vi ska marknadsföra din bostad så ber vi därför alltid om dokumentation om bostaden.

2. Fotografering

Vårt uppdrag börjar med att vi besöker er bostad för att dokumentera och göra en uppskattning av det aktuella marknadsvärdet. Om vi är överens om att börja marknadsföra bostaden genomför vi vid detta tillfälle fotografering av bostaden. En god idé är att plocka undan ”onödiga” saker som ligger framme – om det är få personliga föremål på bilderna blir det enklare för spekulanter att föreställa sig bostaden i deras situation.

3. Uppdragsavtal

Innan vi börjar marknadsföra bostaden skriver vi ett uppdragsavtal med dig som säljare. Avtalet beskriver villkoren i förmedlingsuppdraget – t ex begärt pris, avtalstid och mäklararvode vid utfört försäljningsuppdrag.

4. Visningar

Vi vill att våra kunder som kommer till Spanien ska få se olika bostäder i lugn och ro – våra visningar är därför alltid individuella med varje enskild kund. Våra spekulanter kommer oftast till oss först efter att vi har diskuterat olika bostadsförslag en tid. Men ibland får vi spontana kundbesök vilket innebär att det är bra om någon annan har tillgång till bostadens nycklar om du inte är på plats.

5. Köpeavtal

När vi har en spekulant som vill köpa bostaden framför vi som förmedlare av uppdraget köparens bud och villkor för affären. Om du som säljare accepterar dessa villkor gör vi normalt ett reservationsavtal så att köparens advokat får möjlighet att genomföra de legala kontrollerna av bostaden. Därefter skrivs ett köpekontrakt mellan köpare och säljare genom att köparen deponerar 10 % av köpeskillingen på advokatens klientmedelskonto som en handpenning. Sista steget sker på tillträdesdagen då affären fullföljs genom att Notarius Publicus utfärdar ett publikt köpebrev i samband med att köparen genomför full betalning till säljaren enligt köpekontraktet.

Välkommen att kontakta Svenska Mäklargruppen om du har frågor kring våra tjänster. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur vi kan hjälpa dig till en lyckad bostadsaffär. Läs mer om hur du kan kontakta oss på denna sida Skicka ett meddelande till oss >>